Smyth, Elma Christine

Elma Christine Smyth, beloved wife of Herbert Smyth and loving mother of Roy Manning (Cindy), Herbert Smyth Jnr. (Kathy), Llewellyn Smyth…

View Original Notice ? Smyth, Elma Christine